آدرس ما : شعبه اول: اصفهان خيابان طالقاني چهارراه سرتيپ جنب درمانگاه معتمد الکترونيک بهرامي شعبه دوم: اصفهان.خیابان طالقانی چهار راه سرتیپ جنب مسجد روضاتی الکترونیک بهرامی
تلفن تماس ما : 32357689
ساعات کاري ما : 9 الي 21
واحد خدمات 32357689
09131136435,09131131941


واحد پشتيباني 32357689
09131136435,09131131941


واحد فروش 32357689
09131136435,09131131941